PriveOber vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. PriveOber wil daarnaast open zijn over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Daarom vindt u hieronder een toelichting. Voorop staat dat PriveOber zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna afgekort Wpb).

Verwerkingsdoelen

PriveOber verwerkt persoonsgegevens voor de onderstaande bedrijfsdoelen:

  • klantgerichtheid en service – bijvoorbeeld voor het sturen van een PriveOber naar de juiste locatie.
  • bedrijfsefficiëntie – bijvoorbeeld door geografische informatie over boekingsactiviteiten in een bepaalde regio te analyseren, waarbij het individu anoniem blijft.
  • goed werkgeverschap – zoals de dienstroosters van PriveObers

 

Gegevens worden niet automatisch voor alle doelen tegelijkertijd gebruikt. PriveOber gaat zorgvuldig om met ieders privacy. Daarom let PriveOber scherp op goede naleving van de privacywetgeving.

 

Vragen, klachten of geschillen

Iedereen die vragen heeft over de bescherming van persoonsgegevens, kan contact opnemen via het contactformulier op de website van PriveOber.

Eindverantwoordelijkheid

Eindverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen V.O.F. PriveOber (‘Verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens), zijn de Vennoten.

Contactgegevens
V.O.F. PriveOber
Nieuwe Boschstraat 31
4811 CT, Breda

Ingeschreven in het Handelsregister (Kamer van Koophandel) onder nummer H522713070000

Verstrekking van gegevens aan derden

Partners met wie we samenwerken vragen ons regelmatig of zij u – als klant van PriveOber – een aantrekkelijke aanbieding mogen doen. Denk daarbij aan kortingen en tijdelijke acties. Wij geven uw gegevens onder geen beding aan derden. En we verkopen ze ook niet. Maar omdat wij u als onze klant een mooie aanbieding niet willen onthouden, zullen wij die dan zelf aan u doorgeven. Dat betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat u tegelijkertijd op de hoogte wordt gehouden van interessante aanbiedingen.
PriveOber is wettelijk verplicht om mee te werken als opsporingsinstanties, zoals de politie of bijvoorbeeld de FIOD gegevens vorderen. PriveOber onderzoekt in deze gevallen altijd nauwkeurig de bevoegdheid van de betreffende opsporingsinstantie en ziet er op toe dat procedurele privacywaarborgen goed in acht genomen worden.
Een derde partij mag zich op geen enkele manier toegang verschaffen tot de persoonlijke data van onze klanten.

 

Website en cookies

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie en aanbiedingen voor onze klanten op de site te zetten. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daarmee hebt ingestemd.
Bij bezoek aan de PriveOber.nl-website wordt een tijdelijk bestandje (‘cookie’) op de harde schijf van uw computer geplaatst. Een cookie bevat geen identificerende gegevens en worden alleen toegepast om het gebruik van de PriveOber.nl-site voor u gemakkelijker te maken. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u via uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) het gebruik van cookies blokkeren. De meeste onderdelen van onze website blijven dan leesbaar.

 

Wijzigingen

PriveOber behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Op www.priveober.nl vindt u altijd de meest recente versie van het privacybeleid van PriveOber.nl.

Breda, november 2014